fbpx

Dwuletnie Studium Psychologii Procesu

DWULETNIE STUDIUM PSYCHOLOGII PROCESU

To cykl warsztatów, ćwiczeń i wykładów ułożonych w kompleksowy program, rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Dla licznych, praktykujących obecnie doświadczonych terapeutów procesowych stał się początkiem ich ścieżki zawodowej, a dla wielu innych osób, które nie podjęły dalszych studiów, pozostaje transformującym doświadczeniem.

Studium jest bowiem otwarte zarówno dla tych, którzy chcą być certyfikowanymi psychoterapeutami, mediatorami czy coachami i pracować z ludźmi potrzebującymi ich wsparcia, jak i dla tych, którzy są zainteresowani własnym rozwojem i bardziej świadomym przeżywaniem swojego życia.

DLA KOGO?

Zapraszamy osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem i pracą z ludźmi, a także te, które chcą się tym zająć w przyszłości:

– psychologów, psychoterapeutów,
– lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności,
– pielęgniarki,
– terapeutów zajęciowych, nauczycieli, wychowawców,
– konsultantów i trenerów,
– animatorów kultury, pracowników socjalnych,
– studentów tych specjalności,
– osoby zainteresowane własnym rozwojem.

CO DAJE UCZESTNICTWO W DWULETNIM STUDIUM?

– Poznasz założenia Psychologii Zorientowanej na Proces i ich zastosowanie

– Nauczysz się nowych, skutecznych narzędzi terapeutycznych, będziesz je praktykować pod superwizją prowadzących

– Poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w terapii i dzięki temu będziesz w stanie pracować z szerokim zakresem problemów

– Staniesz się bardziej uważną, wrażliwą, twórczą osobą i zyskasz większą samoświadomość, nauczysz się nowych narzędzi pracy nad sobą

– Nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony i swój własny styl pracy z ludźmi

– Poznasz założenia innych szkół psychoterapii

Co oferujemy?

Na Dwuletnie Studium składa się:

– 18 warsztatów weekendowych (252 godziny)
– ćwiczenia (54 godzin)
– psychoterapia szkoleniowa (36 godzin)
– 5-ścio dniowy warsztat wakacyjny (32 godziny)

Poza tym do dyspozycji uczestników:
– forum dyskusyjne i strona internetowa
– materiały szkoleniowe
– biblioteka IPP (w ośrodku Poza Centrum w Warszawie)

PROGRAMY CERTYFIKACYJNE

Istnieje możliwość kontynuowania szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu w celu uzyskania międzynarodowego dyplomu processworkera oraz certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. 

IPP prowadzi również uproszczone ścieżki specjalizacyjne zakończone certyfikatem: Coacha, Facylitatora Procesów Grupowych i Mediatora metodą POP

Dwuletnie Studium przygotowuje do egzaminów wstępnych do Programu Licencyjnego IPP. Zdanie tych egzaminów uprawnia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją i dalszego szkolenia.

Jednak samo uczestnictwo w Dwuletnim Studium nie jest tożsame z uczestnictwem w Programie Licencyjnym IPP.

By zostać zakwalifikowanym do Programu Licencyjnego IPP należy odbyć sesję rekomendacyjną z uprawnioną terapeutką lub terapeutą IPP i uzyskać od niej / niego  rekomendację do szkolenia. Kolejnym krokiem jest złożenie wymaganych dokumentów w Dziekanacie IPP. Szczegółowa procedura naboru do Programu Licencyjnego oraz dalsze etapy Szkolenia Dyplomowego opisane są w Regulaminie Programu Licencyjnego oraz uchwałach Rady Programu, a także w poradniku, który przygotowaliśmy dla kandydatów (obydwa pliki są do pobrania poniżej).

Warto zrobić to szybko, ponieważ zajęcia i sesje terapeutyczne odbywane w ramach całego Dwuletniego Studium mogą zaliczać się do wymagań Programu Licencyjnego tylko jeżeli zostanie się do niego przyjętym do końca roku, w którym rozpoczyna się Studium. Po tym terminie, zajęcia i sesje terapeutyczne w ramach Dwuletniego Studium liczyć się będą do wymagań Programu Licencyjnego dopiero od momentu przyjęcia do Programu (a nie wstecz).

Zachęcamy też do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami związanymi ze studiowaniem w IPP

PLIKI DO POBRANIA

PDF – Regulaminie Programu Licencyjnego oraz uchwały Rady Programu

PDF – Informacje Praktyczne dla Kandydatów do Programu Licencyjnego IPP.

Za ile ?

Opłata za miesiąc nauki wynosi:

– 450 zł (jeden weekend i ćwiczenia w poprzedzający piątek wieczorem) – płatne 1350 zł za trzy miesiące z góry
– 260-400 zł (2 obowiązkowe sesje terapeutyczne w miesiącu) – płatne bezpośrednio u terapeuty (cena różna w zależności od terapeuty)

Dodatkowo w skali całego Dwuletniego Studium:

1200  zł plus koszty noclegu i wyżywienia (opłata za warsztat wakacyjny)

Osoby, które zdecydują się na ścieżkę psychoterapeutyczną w IPP jeszcze dodatkowo w trakcie Studium:

– 840 zł (opłata za trzy seminaria teoretyczne)

– 1120 zł – (opłata za cykl zajęć z psychopatologii)

Przygotowaliśmy do pobrania w PLIKU PDF ZESTAWIENIE KOSZTÓW STUDIUM
 
 
Prosimy przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.
 

Zaświadczenia

Po ukończeniu Dwuletniego Studium uczestnicy otrzymują zaświadczenie z Instytutu Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymiaru godzin i tematyki zajęć.
Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach (w razie nieobecności, istnieje możliwość odrobienia zajęć z kolejnym rokiem), uczestnictwo w seminarium teoretycznym, uczestnictwo w warsztacie wakacyjnym oraz odbycie 36 godzin sesji szkoleniowych.

prowadzący Dwuletnie Studium

Joanna Dulińska

jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno – szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

Anna Gabryjelska-Basiuk

Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką, mediatorem i coachem. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par i rodzin. Zajmuję się również rozwojem liderów i organizacji, coachingiem zespołów, facylitacją zmiany, procesów twórczych oraz konfliktów. Posiadam Dyplom International Association of Process Oriented Psychology.

Nadal rozwijam swoje umiejętności pracy z ludźmi i grupami w ramach Deep Democracy Institute. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Działam w Centrum Dialogu Społecznego przy IPP.

Psychologia procesu jest dla mnie metodą, która pomaga w praktyczny sposób radzić sobie w codziennym życiu i w relacjach z ludźmi, umożliwia nieustanny rozwój, ale także jest sposobem badania natury ludzkiej i  pozwala zagłębiać się w istotę życia i odkrywać jej tajemnice.

Magdalena Kowalska

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Trójmieście. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin i grupową oraz sesje coachingowe i warsztaty rozwojowe.

Od września 2023 rozpoczęłam szkolenie na ścieżce superwizorskiej w Instytucie Psychologii Procesu, w celu zdobywania uprawnień do kształcenia i egzaminowania studentów psychologii procesu oraz superwizowania pracy psychoterapeutów.

Odbywam sesje również w języku angielskim i online.

Kinga Merchel

Jestem psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą, dyplomowanym processworkerem oraz wykładowcą w warszawskim Instytucie Psychologii Procesu. Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w okolicach Poznania oraz we Wrocławiu.

Specjalizuję się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z depresją, z trudnościami adaptacyjnymi, z doświadczeniem traumy, śmierci i żałoby. Organizuję autorskie warsztaty i wykłady wnoszące świadomość wokół chorób psychicznych i depresji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową par i rodzin. Pracuję z organizacjami a także osobami doświadczającymi trudnościami w obszarze zawodowym. Lubię towarzyszyć ludziom w odkrywaniu ich ścieżki serca i wykorzystywaniu własnego potencjału. Prowadzę zajęcia dla studentów Dwuletniego Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu Pełnię funkcję członka komitetu studiów.

Zbigniew Miłuński

ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu. Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim.

Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn.

Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

Elżbieta Schroeder

Jestem dyplomowaną processworkerką i certyfikowaną psychoterapeutką psychologii procesu.  Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par oraz coaching zorientowany na proces.

Pracuję z osobami przeżywającymi problemy relacyjne, przykre stany emocjonalne czy dolegliwości fizyczne i pomagam zobaczyć sprzymierzeńca w tym, co sprawia trudność oraz świadomie z tego skorzystać. Szczególnie interesuje mnie praca nad przekształcaniem konfliktów – relacyjnych i społecznych – w potencjalne zasoby.

Wybrałam psychologię procesu, bo umożliwia dotarcie do tych tajemniczych obszarów życia, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu, pozwala dotrzeć do  źródeł naszej wewnętrznej siły i mądrości.

Małgorzata Szczepańska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję z małżeństwami i parami, które doświadczają sytuacji trudnych oraz kryzysów.  Pomagam parom szukać ich własnych sposobów na rozwijanie relacji i tworzenie jej w bardziej satysfakcjonujący sposób. Pracuję także z parami w sytuacji rozstania nad tym, jak przejść przez tę trudną sytuację bez czynienia jej jeszcze trudniejszą niż jest.

Pomagam także parom, które mierzą się z kryzysem związanym ze zdradą.

Certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Psychologii Procesu uzyskałam w 2009 roku. Od 2014 roku szkolę się na superwizora w tej metodzie.

Superwizuję moją pracę , aby zadbać o jakość mojej pracy. Podlegam Kodeksowi Etycznemu PSPITPP .

Interesuję się psychoterapią :), lubię czytać kryminały, trenuję japońskie sztuki walki.

GrzegorzSzczepanski

Grzegorz Szczepański

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychologii procesu.

W ramach działalności nauczycielskiej w Instytucie Psychologii Procesu prowadzę zajęcia z podstaw psychologii procesu, z teorii różnych kierunków psychoterapeutycznych, a także zajęcia z psychopatologii (“Progowisko”).

Jestem współzałożycielem Ośrodka Nowe Wzorce w Warszawie, w którym prowadzę swoją praktykę prywatną.

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch nastolatków. Uwielbiam jeździć na nartach 🙂

Grzegorz Zieliński

Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Uczę psychologii procesu w Instytucie Psychologii Procesu oraz w Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology.

Współprowadziłem również zajęcia z pracy z procesem w Mumbaju, w ramach Process Work Institute India.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Marzena-Borowczak

Marzena Borowczak

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008) oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i psychotraumatologii. Ukończyłam certyfikowany kurs trenerski i tutorski I st.
Psychologią zorientowaną na proces zainteresowałam się w 2006 roku. Uzyskałam certyfikat psychoterapeutki i processworkerki. Obecnie szkolę się na ścieżce nauczycielsko – superwizorskiej.
Swoje doświadczenie zdobywałam jako psycholożka i psychoterapeutka m.in. w oświacie, w służbie zdrowia, w DPS i ŚDS. Realizowałam projekty profilaktyczne dla młodzieży i osób bezrobotnych. Obecnie działam w ramach organizacji pozarządowych i prowadzę własną Pracownię Esencja realizując działania psychoterapeutyczne i rozwojowe.

IMG_6468

Joanna Caffo

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką Psychologii Zorientowanej na Proces oraz członkiem PSPiPPP. Z wykształcenia jestem psycholożką (UAM), a z zamiłowania- podróżniczką i obserwatorką. 

Od 2019 współtworzę międzynarodowy projekt edukacyjno-terapeutyczno-szkoleniowy „Płodnik”, w którym wspieram osoby z doświadczeniem niepłodności oraz szkolę z psychologicznych aspektów niepłodności.

Psychologią zorientowaną na proces zainteresowałam się w 2006 roku. Obecnie szkolę się na ścieżce nauczycielsko – superwizorskiej.

Działam w ramach organizacji pozarządowych i prowadzę własną Pracownię Esencja realizując działania psychoterapeutyczne i rozwojowe.

Maciej-Gendek

Maciej Gendek

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Psychologii Zorientowanej na Proces, psychologiem oraz absolwentem podyplomowych studiów facylitacji konfliktów i zmiany organizacyjnej w podejściu psychologii procesu (Process Work Institute, Portland, USA). Pracuję w podejściu psychologii zorientowanej na proces od 2005 roku.

Lubię różnorodność tego podejścia do pracy z ludźmi oraz światem – pracuję, po polsku i po angielsku, z osobami indywidualnymi, parami, rodzinami, grupami oraz całymi organizacjami nad zwiększaniem ich świadomości, co prowadzi do płynniejszego rozwoju. Posiadam także różnorodne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Współtworzę portal popularyzujący w przystępny sposób zagadnienia psychologiczne – opsychologii.pl Prywatnie i zawodowo interesuję się snami. Uwielbiam swoją żonę, dzieci i jazdę na rowerze.

Rozkład zajęć

1) WARSZTATY WEEKENDOWE:

warsztaty odbywają się w godzinach:
sobota od 10.00 do 18.00
niedziela od 10.00 do 16.00
 
UWAGA:
 
1 rok
 
1 zjazd – Wprowadzenie do pracy z procesem
2 zjazd – Praca z progiem- czyli co nas ogranicza
3 zjazd – Praca ze snami – sny a proces śnienia
4 zjazd – Praca ze snami – sen z dzieciństwa
5 zjazd – Praca z symptomami fizycznymi
6 zjazd – Praca z ciałem
7 zjazd – Relacje-komunikacja, projekcje, zaśnienia
8 zjazd – Relacje – sny relacyjne i mit relacji
9 zjazd – Relacje – praca z rodziną
 
2 rok
 
10 zjazd – Praca z uzależnieniami
11 zjazd- Krytyk: wróg czy nauczyciel?
12 zjazd – Odmienne stany świadomości
13 zjazd – Praca z transem i osobami w śpiączce
14 zjazd – Praca wewnętrzna
15 zjazd – Twórczość
16 zjazd- Praca z nadużyciami
17 zjazd – Praca z grupą
18 zjazd – Zagadnienia społeczne
 
 

2) ĆWICZENIA

Praktyczne rozwijanie wybranych umiejętności prezentowanych w trakcie warsztatów.
Ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu i trwają 3 godziny.
 
 3) WARSZTAT WAKACYJNY

MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIEŻCE SERCA. Szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii.

PROGRAM ZAJĘĆ
– powołanie /jak to się stało, że pracujesz lub chcesz pracować z ludźmi/ i mit zawodowy;
– “dobroczyńca” terapeuty, sny i niezwykłe spotkania;
– intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a “widzenie”;
– pozostawianie historii osobistej;
– myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty – szamanizm, a procesy poznawcze;
– wojownik i sprzymierzeniec; wykorzystanie sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej;
– świadome śnienie – kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi ;
– praca z duchami i fantomami;
– czterej wrogowie człowieka wiedzy;
– moc osobista i ranga w pracy z ludźmi;
– skradanie się – lekarstwo na grę;
– medytacja zorientowana na proces;
– ścieżka serca
– ścieżka śmierci;
– rola i udział społeczności w “stawaniu się człowiekiem wiedzy”
– znaczenie pracy terapeutycznej, poczucie sensu i bezsensu w pracy, a problem zatrzymania świata;

Miejsce: warsztat wyjazdowy
Termin: wrzesień (po ukończeniu 1 roku studium)
(dokładne miejsce i czas zostaną podane w późniejszym terminie)
Cena: 1200 zł plus koszty noclegu i wyżywienia

4) SEMINARIUM TEORETYCZNE (tylko dla osób na ścieżce psychoterapeutycznej IPP)

Seminarium teoretyczne poświęcone będzie prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych m.in.: psychodynamiczne, poznawczo-behaworalne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, a także zjawisk typowych dla relacji terapeutycznej: np.: kontrakt, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, etyka itp.

Osoby, które uczestniczą tylko w Dwuletnim Studium i nie zamierzają być studentami Programu Licencyjnego IPP nie muszą uczestniczyć w seminarium teoretycznym.

Seminarium teoretyczne składa się z 3 obowiązkowych bloków po 2 i pół dnia każdy.

Zajęcia trwają w piątek od 18:00 do 21:00, w sobotę od 10:00 do 19:00, a w niedzielę od 9:00 do 18:00. Miejsce i terminy zostaną podane na początku roku akademickiego.
Cena: 3 x 280 zł

5) PROGOWISKO (tylko dla osób, na ścieżce psychoterapeutycznej IPP)

Zajęcia obowiązkowe dla studentów szkolenia podstawowego na ścieżce psychoterapeutycznej. Na zajęciach zwrócimy szczególną uwagę na praktyczne wykorzystywanie teorii by przygotowywać się do pracy z klientami. Poszczególne zajęcia będą poświęcone określonym “zaburzeniom” (ICD-10, DSM V), przypomnimy sposób podejścia POP-u i omówimy możliwe narzędzia i sposoby pracy by sprawdzić je potem w praktyce w pracy na środku.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w 4 weekendy: sobota 10:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 16:00
Miejsce i terminy zostaną podane na początku roku akademickiego.

Cena: 1120 zł (4 x 280 zł za weekend)

Chcesz sprawdzić, czy to coś dla Ciebie? Umów się na rozmowę albo po prostu: Zadzwoń.

WYBIERZ MIASTO

Dokładne terminy, osoby prowadzące, asystenci, numery kont oraz kontakty do Organizatorów znajdują się na stronach konkretnych miast, gdzie prowadzimy Dwuletnie Studium.